Hướng dẫn thêm quyền quản trị cho tài khoản thành viên trong Email Business

Article ID: 676
Cập nhật gần nhất: 28 Th09, 2020

Việc trao quyền quản trị cho tài khoản thành viên rất tiện lợi cho việc điều hành và quản lý trong dịch vụ Email Business. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn:

Hướng dẫn thêm quyền quản trị cho tài khoản thành viên trong Email Business

Bước 1: Truy cập vào webmail

Đầu tiên, bạn cần truy cập vào webmail bằng tài khoản có quyền cao nhất, bạn tìm đến Domain settings, tìm đến mục Accounts và chọn vào tài khoản cần thêm quyền quản trị.

Bước 2: Thêm quyền cho tài khoản thành viên

Tại bảng tùy chỉnh cho tài khoản thành viên, bạn chọn enable cho Domain Administrator để thêm quyền cho tài khoản thành viên đó

Cuối cùng bạn chon Save để hoàn tất, tài khoản thành viên sẽ cần phải đăng xuất khỏi webmail trước đó và đăng nhập lại để có đủ quyền quản trị giống tài khoản chính, chúc bạn thành công.

Article ID: 676
Cập nhật gần nhất: 28 Th09, 2020
Lần sửa đổi: 1
Lượt xem: 0