Hướng dẫn thêm tên miền phụ vào hosting Directadmin

Article ID: 183
Cập nhật gần nhất: 28 Th02, 2019

1. Đăng nhập vào DirectAdmin

Để đăng nhập vào DirectAdmin các bạn sử dụng đường dẫn sau: http://ip:2222 hoặc http://domain:2222

2. Giao diện người dùng tổng quan

2.1. Thay đổi password hosting

2.2. Quản lý tài khoản FTP

2.3. Quản lý cơ sở dữ liệu (Database)

a. Tạo database mới

  Trong giao diện MySQL Management chọn Create new Database

 Điền đầy đủ thông tin và chọn Creat

b. Backup database

Để backup bạn chọn nút Download tương ứng với data muốn backup để tải về máy database

c. Restore database

Để restore bạn chọn database muốn restore và nhấn nút Choose file và chọn file data cần restore. Sau đó nhấn Upload

2.3. Quản lý file

a. Phân quyền chi file và thư mục

Để phân quyền cho một hay nhiều thư mục hoặc file bạn tích vào cột Select tương ứng file hay thư mục muốn phân quyền và điền thông số và nhấn set Permission.

* Lưu ý: Thông thường sẽ phần quyền 755 với thư mục và 644 với file

b. Upload file lên host

Để upload file lên host bạn chọn Upload file to current directory.

Tối đa là 8 file một lúc và dung lượng tối đa là 20.0 MB. Ngoài ra bạn có thể sử dụng FTP để upload nếu file của bạn có dung lượng lớn:  https://kb.hostvn.net/huong-dan-upload-file-thong-qua-ftp_74.html

2.4. Quản lý domain

Từ bảng điều khiển chính chọn Domain Setup

a. Thêm addon domain

Để thêm domain chọn Add Another Domain trong giao diện của Domain Setup

b. suspend/unsuspend và xóa domain

c. Quản lý subdomain

Từ bảng điều khiển chính chọn Subdomain Management

Article ID: 183
Cập nhật gần nhất: 28 Th02, 2019
Lần sửa đổi: 3
Lượt xem: 1899
Tags