Hướng dẫn backup cơ sở dữ liệu trong DirectAdmin

Article ID: 273
Cập nhật gần nhất: 28 Th02, 2019

Để backup lại cơ sở dữ liệu về máy tính cá nhân bạn có thể làm lần lượt các bước sau đây:

- Đăng nhập vào tài khoản hosting.

- Chọn mục MySQL Management:

- Tiếp đó bạn chọn cơ sở dữ liệu mà muốn backup để Download về máy tính của mình:

Chúc các bạn thành công!

Article ID: 273
Cập nhật gần nhất: 28 Th02, 2019
Lần sửa đổi: 2
Lượt xem: 911
Tags