Hướng dẫn thiết lập Email trên iPhone/iPad

Article ID: 471
Cập nhật gần nhất: 10 Th01, 2020

Bài hướng dẫn thiết lập sử dụng email trên iPhone/iPad này mình sử dụng iOS 7, các iOS khác các bạn thao tác tương tự, từ màn hình chính các bạn chọn biểu tượng Mail.

Tại ứng dụng Mail bạn chọn mục "Khác"

Nhập thông tin tài khoản email của bạn tại khung kế tiếp

Bước tiếp theo, bạn khai báo thông tin kết nối server email của bạn (subdomain pop, smtp, imap,... bạn cần phải khai báo như hướng dẫn trong email chứa thông tin tài khoản dịch vụ Email Hosting khi bạn đăng ký dịch vụ )

Tại màn hình hỏi kết nối qua giao thức SSL bạn chọn Có

Chờ một lát, để thiết bị của bạn thiết lập tới server là bạn có thể sử dụng được email trên iPhone/iPad của bạn

Nếu có thắc mắc, vui lòng mở ticket tới bộ phận kỹ thuật để được hỗ trợ !

Article ID: 471
Cập nhật gần nhất: 10 Th01, 2020
Lần sửa đổi: 1
Lượt xem: 0
Tags