Hướng dẫn sử dụng cơ bản cho giao diện chính Email Bussiness v2

Article ID: 485
Cập nhật gần nhất: 05 Th03, 2020

Với bài viết này, HOSTVN sẽ mô tả sơ lược qua các chức năng cơ bản tại giao diện chính của mail. Hy vọng bài viết sẽ giúp ích cho các bạn trong việc làm quen với phiên bản webmail này.

Khi đăng nhập thành công, giao diện chính của webmail sẽ như sau : 

Các chức năng cơ bản tại giao diện này nằm ở các nút trong ảnh tiếp theo :

Nút New để tạo mail mới, khi click vào sẽ hiện thêm một cửa sổ tạo mail .

Nút Select khi chọn vào sẽ thêm 2 mục là Select All (chọn toàn bộ) và Deselect All ( hủy chọn tất cả) và đồng thời sử dụng được thêm với hầu hết các chức năng của các nút tiếp theo. Lưu ý, Select sẽ không sử dụng được với Sorting và một số chức năng trong Action .

Nút Delete sẽ có thêm các lựa chọn : 

 • Delete : Xóa thường.
 • Purge Marked As Deleted : Xóa các mail đã đánh dấu
 • Delete All in Folder: Xóa toàn bộ mail trong thư mục hiện tại

Nút Reply cũng sẽ cho ra 3 lựa chọn : 

 • Reply : Chỉ phản hồi lại người gửi.
 • Reply All : Phản hồi lại tất cả trong 3 mục : From, CC, BCC
 • Forward : Chuyển tiếp mail đó cho một địa chỉ mail khác.

Mục Sorting sử dụng để lọc mail cần tìm kiếm. Các lựa chọn sẽ chia ra làm 3 nhóm, mỗi một nhóm các bạn lựa chọn được 1 option, cụ thể các lựa chọn như sau :  

Nhóm 1:

 • Date : Sắp xếp theo ngày
 • From : Sắp xếp theo người gửi
 • Subject : Sắp xếp theo tiêu đề mail
 • Size : Sắp xếp theo kích thước mail 

Nhóm 2:

 • Descending : Thứ tự giảm dần 
 • Ascending : Thứ tự tăng dần

Nhóm 3 :

 • All : chọn tất cả
 • Unread : nhóm chưa đọc
 • Read : nhóm đã đọc
 • Repiled : đã phản hồi
 • Not replied : chưa phản hồi
 • Flagged : Đã gắn cờ
 • Link to task : Gắn với một tác vụ cụ thể
 • Attachment : Có tệp đính kèm

Mỗi một nhóm, các bạn lựa chọn được 1 option.

Nút Action sẽ cho ra các lựa chọn : 

 • Move : di chuyển mail đã chọn sang thư mục khác
 • Add Task : Thêm tác vụ mail cho mail hoặc nhóm mail đã chọn
 • Print : In mail 
 • Mark Read : Đánh dấu là đã đọc
 • Flag : Gắn cờ
 • Untrusted Sender/ Trusted Sender : Người gửi đáng tin/ không đáng tin cậy 
 • Block Sender : Chặn người gửi
 • Create Filter : Phím tắt đến tạo rule nhận mail 
 • Add Sender to Filter : Thêm người gửi vào rule nhận mail
 • View Text : Xem mail dạng text 
 • View  Raw Content : Xem dữ liệu nhận mail dạng nguyên bản
 • View Header : chỉ xem đầu mục 

Trên đây là những hướng dẫn cơ bản về việc sự dụng các chức năng của phiên bản Email Bussiness v2, chúc các bạn có một trải nghiệm tuyệt vời khi sử dụng dịch vụ của HOSTVN.

Article ID: 485
Cập nhật gần nhất: 05 Th03, 2020
Lần sửa đổi: 1
Lượt xem: 0