Hướng dẫn bật CORS trên hosting cPanel

Article ID: 738
Cập nhật gần nhất: 03 Th04, 2021

Nếu bạn là nhà phát triển và cần bật CORS để chạy ứng dụng của mình, bạn có thể kích hoạt nó bằng cách thêm các dòng sau vào tệp .htaccess trong hosting.

<IfModule mod_headers.c>
Header set Access-Control-Allow-Origin "*"
</IfModule>

Hoặc nếu sử dụng mã nguồn PHP bạn có thể sử dụng như sau:

<?php
header("Access-Control-Allow-Headers: Authorization, Content-Type");
header("Access-Control-Allow-Origin: *");
header('content-type: application/json; charset=utf-8');
?>

Chúc bạn thành công!Article ID: 738
Cập nhật gần nhất: 03 Th04, 2021
Lần sửa đổi: 1
Lượt xem: 0
print  In ra email  Subscribe email  Mail cho bạn bè share  Chia sẻ pool  Add to pool
Trước     Tiếp theo
Hướng dẫn đổi ngôn ngữ cPanel sang tiếng Việt       Hosting DirectAdmin


hostvn.net

vừa sử dụng