Hướng dẫn cài đặt chứng chỉ số (SSL) trên Hosting sử dụng Plesk 10.x, 12.x

Article ID: 299
Cập nhật gần nhất: 27 Th02, 2017

Theo như bài viết Phần I "Hướng dẫn khởi tạo CSR (Certificate Signing Request) và đăng ký dịch vụ SSL" mà mình đã viết, hôm nay mình sẽ hướng dẫn thêm cách cài đặt chứng chỉ lên HOSTING sử dụng Plesk ControlPanel phiên bản 10 - 12.x

Bước 1 : Chuẩn bị các  đoạn mã cần thiết

  • Đăng nhập vào hệ thống MANAGE của HOSTVN tại manage.hostvn.net
  • Chọn dịch vụ SSL đã được kích hoạt qua phần 1 vừa giới thiệu
  • Mở lại file CSR kèm KEY đã khởi tạo ở phần I

Bước 2 : Cài đặt

  • Đăng nhập vào Plesk ControlPanel, vào mục : Websites & Domains --> SSL Certificates --> Add SSL Certificates --> Nhập tên miền của bạn vào ô Certificate Name
  • Copy đoạn Private Key đã khởi tạo ở phần I, vào mục "Upload the certificate as text", dán vào ô "Private key (*.key)
  • Vào trang quản lý dịch vụ tại HOSTVN, copy đoạn MÃ CRT, paste vào ô "Certificate (*.crt) ", copy tiếp đoạn MÃ CA, paste vào ô CA certificate (*-ca.crt), sau đó bấm "Upload Certificate"

Bước 3 : Cấu hình

  • Vào lại mục Websites & Domains --> Hosting Setting
  • Kiểm tra xem mục SSL Support đã On chưa, nếu chưa vui lòng liên hệ phòng Kỹ Thuật
  • Tại mục Certificate, chọn chứng chỉ đã cài đặt ở bước 2, sau đó bấm Apply và OK

Đây là CLIP hướng dẫn chi tiết cách thực hiện

Chúc các bạn thành công !

Article ID: 299
Cập nhật gần nhất: 27 Th02, 2017
Lần sửa đổi: 1
Lượt xem: 380