Hướng dẫn chuyển đổi non-www sang www và ngược lại

Article ID: 27
Cập nhật gần nhất: 28 Th02, 2019

Để giải quyết vấn đề này chúng ta sẽ tiến hành chèn thêm đoạn sau trong file .htaccess .

  • Thay đổi www sang non-www :


RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.hostvn.net
RewriteRule ^.*$ https://hostvn.net%{REQUEST_URI} [R=301,L]

  • Thay đổi non-www sang www :


RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^hostvn.net
RewriteRule (.*) http://www.hostvn.net/$1 [R=301,L]Article ID: 27
Cập nhật gần nhất: 28 Th02, 2019
Lần sửa đổi: 1
Lượt xem: 1540
print  In ra email  Subscribe email  Mail cho bạn bè share  Chia sẻ pool  Add to pool
Also listed in
folder Web Hosting -> Hosting Linux -> Hosting cPanel
folder Web Hosting -> Hosting Linux -> Hosting DirectAdmin

Trước     Tiếp theo
Hướng dẫn thay đổi mật khẩu hosting       Những câu hỏi thường gặp khi sử dụng Hosting Linux