Hướng dẫn remote desktop

Article ID: 250
Cập nhật gần nhất: 02 Th03, 2019

Từ bàn phím, các bạn ấn tổ hợp phím [Windows] + [R]

Gõ mstsc

Nhập IP Máy chủ/ VPS của bạn và đăng nhập bằng tài khoản quản trị, thông thường là AdministratorArticle ID: 250
Cập nhật gần nhất: 02 Th03, 2019
Lần sửa đổi: 2
Lượt xem: 1567
print  In ra email  Subscribe email  Mail cho bạn bè share  Chia sẻ pool  Add to pool
Tags
remote desktop
Trước     Tiếp theo
VPS Windows       Hướng dẫn sửa lỗi This could be due to CredSSP...