Hướng dẫn tăng các thông số PHP trong hosting cPanel

Article ID: 450
Cập nhật gần nhất: 18 Th07, 2019

Để tăng các thông số PHP trong hosting sử dụng cPanel các bạn làm như sau:

Bước 1: Đăng nhập vào cPanel

Bước 2: Chọn Select PHP Version

Bước 3: Chọn Switch To PHP Options và tăng các thông số cần thiết

Các thông số có thể điều chỉnh:

max_execution_time
max_input_time
max_input_vars
memory_limit
post_max_size
upload_max_filesize

Chúc quý khách thành công.Article ID: 450
Cập nhật gần nhất: 18 Th07, 2019
Lần sửa đổi: 2
Lượt xem: 0
print  In ra email  Subscribe email  Mail cho bạn bè share  Chia sẻ pool  Add to pool
Tags
upload max file size thông số php
Trước     Tiếp theo
Hướng dẫn chmod file và folder trên hosting, vps Linux       Hướng dẫn thay đổi phiên bản PHP trên hosting cPanel