Hướng dẫn tăng dung lượng import file SQL trong phpmyadmin

Article ID: 437
Cập nhật gần nhất: 02 Th03, 2019

Theo mặc định thông thường khi import các file database bằng phpmyadmin các bạn sẽ bị giới hạn dung lượng file là 2MB. Trong bài viết này HOSTVN sẽ hướng dẫn các bạn cách tăng thông số này trên các dịch vụ VPShosting Linux của HOSTVN.

Phần 1: Đối với VPS

Để thay đổi thông số này các bạn cần chỉnh sửa file php.ini trên VPS. Trường hợp các bạn không rõ file này nằm trong thư mục nào, các bạn có thể login vào VPS thông qua SSH và chạy lệnh sau:

php --ini

Sau khi đã tìm được vị trí file php.ini các bạn truy cập theo đường dẫn đã tìm thấy và mở file php.ini để thay đổi các thông số cần thiết. Để có thể dễ dàng thao tác chỉnh sửa file các bạn có thể login vps thông qua Winscp

Các thông số có thể thay đổi:

upload_max_filesize
post_max_size
max_execution_time
max_input_time
memory_limit

Các bạn thay đổi các thông số trên sao cho phù hợp với nhu cầu sử dụng, sau đó lưu file và khởi động lại các service để thay đổi có hiệu lực

* Khởi động lại Apache nếu dùng Apache

+ Với VPS Centos

service httpd restart

+ Với VPS Ubuntu

service apache2 restart

* Khởi động lại Nginx nếu dùng Nginx

service nginx restart

* Đối với VPS sử dụng DirectAdmin có thể bạn sẽ cần khởi động lại DA

service directadmin restart

Sau đó các bạn có thể truy cập Phpmyadmin và kiểm tra lại xem sao nhé.

Phần 2: Đối với hosting cPanel

Để thay đổi thông số import file data trong phpmyadmin khi sử dụng hosting cPanel của HOSTVN các bạn đăng nhập vào cPanel -> Select PHP Version -> Swicth To PHP Options. Thay đổi các thông số cần thiết và bấm Save

Phần 3: Đối với hosting Directadmin

Để thay đổi thông số import file data trong phpmyadmin khi sử dụng hosting Directadmin của HOSTVN các bạn đăng nhập vào Directadmin -> Advaced Features -> Select PHP version -> Show PHP Settings và thay đổi các thông số cần thiết sau đó bấm Save.

Chúc quý khách thành công.



Article ID: 437
Cập nhật gần nhất: 02 Th03, 2019
Lần sửa đổi: 1
Lượt xem: 0
print  In ra email  Subscribe email  Mail cho bạn bè share  Chia sẻ pool  Add to pool
Tags
phpmyadmin import file SQL trong phpmyadmin tăng dung lượng import file SQL trong phpmyadmin import database phpmyadmin upload max file size upload_max_file_size
Also listed in
folder Web Hosting -> Hosting Linux -> Hosting DirectAdmin
folder VPS (Máy chủ ảo) -> VPS Linux

Trước     Tiếp theo
Hướng dẫn thay đổi mật khẩu hosting       Hướng dẫn upload dữ liệu và import database trên...