Hướng dẫn tạo Package và thêm người dùng trên Reseller DirectAdmin

Article ID: 322
Cập nhật gần nhất: 28 Th02, 2019

1. Tạo package

Bước 1: Trong giao diện quản lý  “Reseller Level” các bạn chọn mục “Account Management” click chọn “Add Package”

Bước 2: Các bạn tiến hành setup các thông số phù hợp rồi đặt tên cho gói Package và click Save để tạo

2. Tạo user

Bước 1: Trong giao diện quản lý  “Reseller Level” các bạn chọn mục “Account Management” click chọn “Add New User”

Bước 2: Các bạn điền các thông số cần thiết rồi chọn gói Package đã tạo ở trên và click “Submit” để tạo người dùngArticle ID: 322
Cập nhật gần nhất: 28 Th02, 2019
Lần sửa đổi: 1
Lượt xem: 30
print  In ra email  Subscribe email  Mail cho bạn bè share  Chia sẻ pool  Add to pool
Tags
tạo Package directadmin Package directadmin
Trước     Tiếp theo
Hướng dẫn thay đổi mật khẩu hosting       Hướng dẫn phục hồi dữ liệu cho các user trong tài...