Hướng dẫn thay đổi mật khẩu tài khoản DirectAdmin [Cấp độ Admin]

Article ID: 282
Cập nhật gần nhất: 24 Th05, 2019

Để thay đổi mật khẩu bất kỳ tài khoản nào trong DirectAdmin, bạn đăng nhập vào tài khoản admin của DirectAdmin ( là tài khoản có quyền cao nhất trong DirectAdmin). và thao tác như sau

- Đăng nhập vào tài khoản admin, chọn Change Passwords

- Điền username cần thay đổi và điền mật khẩu mới. Sau đó ấn 282

Chúc quý khách thành công.Article ID: 282
Cập nhật gần nhất: 24 Th05, 2019
Lần sửa đổi: 2
Lượt xem: 1271
print  In ra email  Subscribe email  Mail cho bạn bè share  Chia sẻ pool  Add to pool
Trước     Tiếp theo
Hướng dẫn cài đặt Let’s Encrypt trên VPS sử dụng...       Hướng dẫn sử dụng đăng nhập SSH và SFTP bằng...