Hướng dẫn thay đổi mật khẩu VPS Linux

Article ID: 200
Cập nhật gần nhất: 24 Th02, 2018

Sau khi đăng nhập vào SSH thông qua phần mềm putty

Sử dụng command

#passwd

Sau đó nhập mật khẩu theo hướng dẫn

- Chú ý: đối với hệ điều hành Linux, khi bạn gõ mật khẩu sẽ không hiển thị ra bất cứ ký tự nào

Đánh giá bài hướng dẫn:   Báo cáo một vấn đề


Article ID: 200
Cập nhật gần nhất: 24 Th02, 2018
Lần sửa đổi: 2
Lượt xem: 4270
print  In ra email  Subscribe email  Mail cho bạn bè share  Chia sẻ pool  Add to pool
Trước     Tiếp theo
[Video] Hướng dẫn tự rebuild OS trong Cloud VPS       Hướng dẫn thay đổi mật khẩu máy chủ Windows...