Hướng dẫn thay đổi tên hiển thị khi gửi email

Article ID: 490
Cập nhật gần nhất: 27 Th03, 2020

Thay đổi tên người sử dụng giúp mọi người dễ dàng nhận biết bạn là ai, thuộc đơn vị nào…

Để thay đổi tên hiển thị, bạn thực hiện các bước sau:

Tại giao diện email của bạn, chọn Setting

Sau đó, tại bảng Tài khoản của tôi -> chọn Thông tin cá nhân.

Lúc này trang Hồ sơ, thông tin cá nhân (Zoho Account) của bạn sẽ được hiển thị.

Tại trang Zoho Account -> Chọn Thông tin cá nhân -> chọn Sửa

Tại đây, điền tên mà bạn muốn thay đổi tại trường Tên, Họ (hoặc chỉ cần điền vào trường Tên) -> Sau đó chọn Lưu.

Chúc các bạn thành công.Article ID: 490
Cập nhật gần nhất: 27 Th03, 2020
Lần sửa đổi: 3
Lượt xem: 0
print  In ra email  Subscribe email  Mail cho bạn bè share  Chia sẻ pool  Add to pool
Tags
Zoho Mail
Trước     Tiếp theo
Hướng dẫn thay đổi ngôn ngữ hiển thị trong Zoho...       Hướng dẫn thiết lập trả lời email tự động