iFrame là gì?

Article ID: 603
Cập nhật gần nhất: 22 Th07, 2020

iFrame là gì?

iFrame là một khung nội tuyến ( inline frame) được sử dụng trong một trang web để tải tài liệu HTML khác bên trong frame của nó.

Một ví dụ thường thấy về iFrame là khi bạn muốn thêm một video có liên quan từ Youtube để mô tả rõ hơn cho người đọc. Trong trường hợp này, bạn có thể thêm iFrame vào ngay bên trong bài viết của mình. Mã nhúng từ youtube.com có dạng:

<iframe width="640" height="480" src="https://www.youtube.com/embed/MBeDsOLj6Vs" allowfullscreen></iframe>

Tuy nhiên, việc sử dụng iFrame quá nhiều có thể làm chậm trang web của bạn và tạo ra lỗ hổng bảo mật, đặc biệt khi bạn nhúng nội dung từ các trang web không an toàn. Hãy xem nội dung của iFrame là nội dung của chính website mà cẩn thận chọn lựa chúng.

Cấu trúc của iFrame?

Lấy ví dụ về đoạn iFrame trên, hãy xem qua các tag có ý nghĩa gì nhé:

<iFrame>...</iFrame> tag được dùng để chứa video bên trong iFrame.

Nguồn của iFrame (src) là phần nội dung gốc từ server bên ngoài (hoặc server nội bộ khác). Nguồn URL này phải được đặt trong dấu ngoặc kép. (Trong ví dụ này là: “"https://www.youtube.com/embed/MBeDsOLj6Vs"”)

Width height là chiều rộng và cao của iFrame. Bạn có thể thêm kích thước mặc định như là 680×480 pixels (px) trong ví dụ. Hoặc, bạn có thể sử dụng số phần trăm (10%-100%) để tự chỉnh kích thước iFrame tự động.

Việc sử dụng iFrame rất tiện lợi, vì là một phần của nội dung chứ không phải là thành phần chính tạo nên trang web. Nếu bạn cần sử dụng nó cho mục đích thiết kế và phát triển web, hãy nhớ sử dụng nguồn đáng tin cậy.

Đánh giá bài hướng dẫn:  
Báo cáo một vấn đề
Article ID: 603
Cập nhật gần nhất: 22 Th07, 2020
Lần sửa đổi: 1
Lượt xem: 0