Hướng dẫn kiểm tra log trong DirectAdmin

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn kiểm tra log trong DirectAdmin thông qua tài khoản admin

Bước 1: Bạn đăng nhập vào DirectAdmin bằng tài khoản admin, sau đó vào Log Viewer

Bước 2: Bạn chọn loại log muốn xem (1) và bấm Show Log (2) để xem log

Một số log cơ bản:Article ID: 1005
Cập nhật gần nhất: 05 Th09, 2023
Lần sửa đổi: 1
VPS (Máy chủ ảo) -> VPS Linux -> VPS DirectAdmin -> Hướng dẫn kiểm tra log trong DirectAdmin
https://kb.hostvn.net/hung-dn-kim-tra-log-trong-directadmin_1005.html