Hướng dẫn sửa lỗi "405 – HTTP verb used to access this page is not allowed" WEB ASP.NET

Lỗi 405 Not Allowed có nghĩa là phương thức yêu cầu của bạn không hợp lệ hoặc không được cho phép tại server.

Nguyên nhân dẫn đến lỗi trên: 

Khai báo các phương thức được xác định, chúng ta cần khai báo lại. Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn fix trên IIS Server.

Giải pháp:

Cách 1: Bạn chỉ cần disable WebDAV cho site là được.

Cách 2:  Thêm đoạn code sau vào file web.config:

<system.webServer>
  <modules runAllManagedModulesForAllRequests="false">
    <remove name="WebDAVModule" />
  </modules>
</system.webServer>

Sau đó bạn cần restart lại site trên IIS.

Chúc các bạn thành công!Article ID: 1014
Cập nhật gần nhất: 26 Th10, 2023
Lần sửa đổi: 1
Web Hosting -> Hosting Windows -> Hướng dẫn sửa lỗi "405 – HTTP verb used to access this page is not allowed" WEB ASP.NET
https://kb.hostvn.net/hung-dn-sa-li-405-http-verb-used-to-access-this-page-is-not-allowed-web-aspnet_1014.html