Hướng dẫn sửa lỗi "405 – HTTP verb used to access this page is not allowed" WEB ASP.NET

Article ID: 1014
Cập nhật gần nhất: 26 Th10, 2023

Lỗi 405 Not Allowed có nghĩa là phương thức yêu cầu của bạn không hợp lệ hoặc không được cho phép tại server.

Nguyên nhân dẫn đến lỗi trên: 

Khai báo các phương thức được xác định, chúng ta cần khai báo lại. Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn fix trên IIS Server.

Giải pháp:

Cách 1: Bạn chỉ cần disable WebDAV cho site là được.

Cách 2:  Thêm đoạn code sau vào file web.config:

<system.webServer>
  <modules runAllManagedModulesForAllRequests="false">
    <remove name="WebDAVModule" />
  </modules>
</system.webServer>

Sau đó bạn cần restart lại site trên IIS.

Chúc các bạn thành công!

Article ID: 1014
Cập nhật gần nhất: 26 Th10, 2023
Lần sửa đổi: 1
Lượt xem: 0