Hướng dẫn backup cơ sở dữ liệu trong DirectAdmin

Để backup lại cơ sở dữ liệu về máy tính cá nhân bạn có thể làm lần lượt các bước sau đây:

- Đăng nhập vào tài khoản hosting.

- Chọn mục MySQL Management:

- Tiếp đó bạn chọn cơ sở dữ liệu mà muốn backup để Download về máy tính của mình:

Chúc các bạn thành công!Article ID: 273
Cập nhật gần nhất: 28 Th02, 2019
Lần sửa đổi: 2
Web Hosting -> Hosting Linux -> Hosting DirectAdmin -> Hướng dẫn backup cơ sở dữ liệu trong DirectAdmin
https://kb.hostvn.net/hung-dn-backup-co-s-d-liu-trong-directadmin_273.html