Hướng dẫn tạo tài khoản FTP trên directadmin

Bước 1: Trên giao diện DirectAdmin tìm "Your Account" và "FTP Managerment"

Bước 2: Click "Create FTP Account"

Điền đầy đủ thông tin và bấm CreatArticle ID: 323
Cập nhật gần nhất: 28 Th02, 2019
Lần sửa đổi: 2
Web Hosting -> Hosting Linux -> Hosting DirectAdmin -> Hướng dẫn tạo tài khoản FTP trên directadmin
https://kb.hostvn.net/hung-dn-tao-tai-khoan-ftp-tren-directadmin_323.html