Hướng dẫn cách cài đặt SSL Let's Encrypt cho VPS sử dụng DirectAdmin

Để cài đặt chứng chỉ SSL miễn phí Let's Encrypt cho VPS sử dụng DirectAdmin, điều kiện cần như sau:

- Trỏ tên miền về địa chỉ IP của VPS

- Phiên bản DirectAdmin phải từ 1.5 trở lên (Dùng lệnh sau để kiểm tra: /usr/local/directadmin/directadmin v)

Bước 1: Bạn chỉ cần truy cập vào DirectAdmin với tài khoản User Level (Lưu ý: User Level chứ không phải Admin Level) vào mục SSL Certificaties:

Hình 1: SSL Certificaties

Bước 2: Chọn chứng chỉ Let's Encrypt và điền các thông tin cần thiết

Hình 2: Tùy chọn sử dụng chứng chỉ SSL

Bước 3: Nhấn Save để lưu thay đổi.

Chúc các bạn thành công!Article ID: 342
Cập nhật gần nhất: 30 Th11, 2019
Lần sửa đổi: 2
VPS (Máy chủ ảo) -> VPS Linux -> VPS DirectAdmin -> Hướng dẫn cách cài đặt SSL Let's Encrypt cho VPS sử dụng DirectAdmin
https://kb.hostvn.net/hung-dn-cach-cai-dat-ssl-lets-encrypt-cho-vps-s-dng-directadmin_342.html