Hướng dẫn cách cài đặt SSL Let's Encrypt cho VPS sử dụng DirectAdmin

Article ID: 342
Cập nhật gần nhất: 30 Th11, 2019

Để cài đặt chứng chỉ SSL miễn phí Let's Encrypt cho VPS sử dụng DirectAdmin, điều kiện cần như sau:

- Trỏ tên miền về địa chỉ IP của VPS

- Phiên bản DirectAdmin phải từ 1.5 trở lên (Dùng lệnh sau để kiểm tra: /usr/local/directadmin/directadmin v)

Bước 1: Bạn chỉ cần truy cập vào DirectAdmin với tài khoản User Level (Lưu ý: User Level chứ không phải Admin Level) vào mục SSL Certificaties:

Hình 1: SSL Certificaties

Bước 2: Chọn chứng chỉ Let's Encrypt và điền các thông tin cần thiết

Hình 2: Tùy chọn sử dụng chứng chỉ SSL

Bước 3: Nhấn Save để lưu thay đổi.

Chúc các bạn thành công!

Article ID: 342
Cập nhật gần nhất: 30 Th11, 2019
Lần sửa đổi: 2
Lượt xem: 103
Tags