Hướng dẫn thay đổi phiên bản PHP trong hosting Direct Admin

Để thay đổi phiên bản PHP trong hosting sử dụng Direct Admin các bạn làm như sau:

Chọn Select PHP Version

Chọn phiên bản PHP muốn sử dụng sau đó bấm Set as current

Chúc các bạn thành công với hướng dẫn này.Article ID: 482
Cập nhật gần nhất: 14 Th02, 2020
Lần sửa đổi: 2
Web Hosting -> Hosting Linux -> Hosting DirectAdmin -> Hướng dẫn thay đổi phiên bản PHP trong hosting Direct Admin
https://kb.hostvn.net/hung-dn-thay-di-phien-ban-php-trong-hosting-direct-admin_482.html