Hướng dẫn thay đổi phiên bản PHP trong hosting Direct Admin

Article ID: 482
Cập nhật gần nhất: 14 Th02, 2020

Để thay đổi phiên bản PHP trong hosting sử dụng Direct Admin các bạn làm như sau:

Chọn Select PHP Version

Chọn phiên bản PHP muốn sử dụng sau đó bấm Set as current

Chúc các bạn thành công với hướng dẫn này.

Article ID: 482
Cập nhật gần nhất: 14 Th02, 2020
Lần sửa đổi: 2
Lượt xem: 0