Plugin là gì ?

Plugin theo từ điển Tiếng Anh đó là cắm vào hoặc là ghim vào, còn đối với thuật ngữ của ngành khoa học máy tính thì plugin có nghĩa là những thành phần mở rộng không có sẵn của các phần mềm sau khi cài đặt. 

Plugin là phần mềm bổ sung cho phép tùy chỉnh các chương trình máy tính, ứng dụng và trình duyệt web; cũng như việc tùy chỉnh nội dung được cung cấp bởi các trang web. Mặc dù các plugin tiếp tục được sử dụng như các tiện ích bổ sung để tùy chỉnh các chương trình và ứng dụng, việc sử dụng chúng trong các trình duyệt web đã giảm đi phần nào, thay vào đó là sử dụng các tiện ích mở rộng trình duyệt. 

Plugin cũng là tất cả các tiện ích nhỏ giúp tối ưu hóa nội dung bạn đưa ra với tư cách là người quản trị nội dung . Chúng là các tính năng bổ sung cho phép bạn trải nghiệm internet theo vô số cách bao gồm hình ảnh, âm thanh, video và hoạt hình. Plugin cũng giúp các trang web, blog không trở thành những khối văn bản nhàm chán; các plugin để giúp bài đăng trên blog của bạn xếp hạng tốt hơn, để hiển thị video YouTube trên trang web của bạn hoặc đơn giản là tùy chỉnh phông chữ. 

Một ví dụ đơn giản: khi bạn sử dụng WordPress, bạn nên cài đặt plugin Really Simple SSL để chuyển tất cả các link website từ http thành https.

Mặc dù các plugin hiện tại không còn phổ biến, đồng thời phần lớn không còn được hỗ trợ bởi các trình duyệt phổ biến và đã bị thay thế  bởi việc sử dụng các tiện ích mở rộng (extension), có một số plugin vẫn hữu ích với máy tính hàng ngày và duyệt web.

Dưới đây là một vài plugin tốt để giúp tùy chỉnh trải nghiệm sử dụng của bạn với trình duyệt web, tạo nội dung và với các ứng dụng và chương trình yêu thích của bạn:

Trên đây là khái niệm cơ bản về plugin, hy vọng bài viết sẽ mở rộng thêm hiểu biết cho chính bạn. Chúc các bạn có một trải nghiệm tuyệt vời khi sử dụng dịch vụ của HOSTVN.Article ID: 531
Cập nhật gần nhất: 13 Th06, 2020
Lần sửa đổi: 1
Thuật ngữ -> Plugin là gì ?
https://kb.hostvn.net/plugin-la-gi-_531.html