Hướng dẫn tìm kiếm

apple banana
Tìm trong kết quả có chứa ít nhất một trong hai từ.

+apple +juice
Find rows that contain both words.

+apple macintosh
Tìm trong kết quả có chứa từ 'apple', nhưng kết quả sẽ hiển thị ưu tiên nếu cũng chứa cả từ 'macintosh'.

+apple -macintosh
Tìm trong kết quả có chứa từ 'apple' nhưng không có từ 'macintosh'.

+apple ~macintosh
Tìm trong kết quả có chứa từ 'apple', nhưng nếu cũng có chứa từ 'macintosh', đánh giá nó thấp hơn nếu kết quả không có. Đây là kiểu tìm kiếm "mềm hơn" so với '+apple -macintosh', mà sự hiện diện của từ 'macintosh' làm cho kết quả không trả về tất cả.

+apple +(>turnover <strudel)
Tìm trong kết quả có chứa từ 'apple' và 'turnover', hoặc 'apple' và 'strudel' (trong thứ tự bất kỳ), nhưng vị trí của 'apple turnover' cao hơn 'apple strudel'.

apple*
Tìm trong kết quả có chứa các từ dạng như 'apple', 'apples', 'applesauce', hoặc 'applet'.

"some words"
Tìm trong kết quả có chính xác từ 'some words' (Ví dụ: trong kết quả có chứa 'some words of wisdom' không phải "some noise words").

Kết quả tìm kiếm - Articles
Found about 491 results
item Hướng dẫn thêm tài khoản gửi email đi trong Email Business
Đây là một chức năng rất hữu ích, nó sẽ cho phép bạn thêm tài khoản email bất kỳ vào webmail. Sau đó bạn có thể lựa chọn tài khoản để gửi email đi trong giao diện webmail. Hướng dẫn thêm tài khoản gửi email đi trong Email Business ...
14 Th10, 2020 Lượt xem: 0
item Hướng dẫn bật tính năng POP, IMAP trên Gmail
Để Gmail hoạt động phần mềm email của bên thứ ba như Thunderbird hoặc Outlook, mỗi người dùng phải bật tính năng POP hoặc IMAP trong cài đặt Gmail. Hướng dẫn bật tính năng POP, IMAP trên Gmail Bước 1: Đăng nhập tài khoản Gmail Truy...
14 Th10, 2020 Lượt xem: 0
item Hướng dẫn xem địa chỉ IP của máy tính
Khi bạn sử dụng hosting tại HOSTVN, vì một lý do nào đó bị khóa IP. Khi kỹ thuật yêu cầu bạn cung cấp địa chỉ IP nhưng bạn không biết vào đâu để lấy thông tin địa chỉ IP. Sau đây, HOSTVN sẽ hướng dẫn bạn lấy địa chỉ IP của...
05 Th10, 2020 Lượt xem: 0
item Hướng dẫn cài đặt trả lời Email tự động trên Microsoft Outlook
Nếu công việc của bạn phải thường xuyên trao đổi với đối tác, bạn có thể lựa chọn cài đặt chức năng tự động trả lời để tránh những trường hợp để email chờ quá lâu mà không có phản hồi. Hướng dẫn cài đặt trả lời...
05 Th10, 2020 Lượt xem: 0
item Hướng dẫn thêm tên miền phụ trên Gsuite
Khi bạn sử dụng dịch vụ Gsuite, bạn có thể thêm các tên miền phụ vào tài khoản G Suite và tạo Gmail theo tên miền phụ đó. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn: Hướng dẫn thêm tên miền phụ trên Gsuite Bước 1: Thêm tên miền...
05 Th10, 2020 Lượt xem: 0
item Hướng dẫn bật file error log trên cPanel
Error log là là một bảng có ghi nhận lại mọi hoạt động lỗi phát sinh trên website kèm theo địa điểm và thời gian rất cụ thể. Đây là công cụ hữu ích giúp bạn sử dụng và quản lý website một cách linh hoạt với hiệu suất tối ưu...
05 Th10, 2020 Lượt xem: 0
item Hướng dẫn tạo CSR trên DirectAdmin
CSR (Certificate Signing Request) là một tệp chứa thông tin về Tổ chức phát hành chứng chỉ – Certificate Authority (hoặc CA, các công ty phát hành chứng chỉ SSL) cần tạo chứng chỉ SSL của bạn. Mục đích của CSR là có một phương pháp chuẩn...
05 Th10, 2020 Lượt xem: 0
item Hướng dẫn gửi mail bằng group G Suite
Mặc định khi tạo group trên G Suite thì bạn chỉ có thể nhận mail gửi đến group đó mà không thể gửi mail đi bằng tên group được. Bài viết này HOSTVN sẽ hướng dẫn các bạn gửi email bằng tên group trên G Suite. Hướng dẫn gửi mail...
03 Th10, 2020 Lượt xem: 0
item Bảo vệ file và thư mục trên Linux
Thông thường bạn sử dụng chmod để phân quyền file trên Linux. Bài viết này HOSTVN sẽ hướng dẫn các bạn 1 cách khác đó là sử dụng chattr. chattr (Change Attribute) là lệnh cho phép bạn thay đổi thuộc tính của file giúp bảo vệ file khỏi...
29 Th09, 2020 Lượt xem: 0
item Hướng dẫn Reset password root của Mysql trên linux
Vì lý do gì đó nên đôi khi ta lại quên mật khẩu đăng nhập vào MySQL với tài khoản root để quản trị và cấu hình database. Bài viết này HOSTVN sẽ hướng dẫn các bạn reset mật khẩu này. Bước 1: đăng nhập SSH vào server với quyền root ...
29 Th09, 2020 Lượt xem: 2300

← Trước Tiếp theo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10