Hướng dẫn tìm kiếm

apple banana
Tìm trong kết quả có chứa ít nhất một trong hai từ.

+apple +juice
Find rows that contain both words.

+apple macintosh
Tìm trong kết quả có chứa từ 'apple', nhưng kết quả sẽ hiển thị ưu tiên nếu cũng chứa cả từ 'macintosh'.

+apple -macintosh
Tìm trong kết quả có chứa từ 'apple' nhưng không có từ 'macintosh'.

+apple ~macintosh
Tìm trong kết quả có chứa từ 'apple', nhưng nếu cũng có chứa từ 'macintosh', đánh giá nó thấp hơn nếu kết quả không có. Đây là kiểu tìm kiếm "mềm hơn" so với '+apple -macintosh', mà sự hiện diện của từ 'macintosh' làm cho kết quả không trả về tất cả.

+apple +(>turnover <strudel)
Tìm trong kết quả có chứa từ 'apple' và 'turnover', hoặc 'apple' và 'strudel' (trong thứ tự bất kỳ), nhưng vị trí của 'apple turnover' cao hơn 'apple strudel'.

apple*
Tìm trong kết quả có chứa các từ dạng như 'apple', 'apples', 'applesauce', hoặc 'applet'.

"some words"
Tìm trong kết quả có chính xác từ 'some words' (Ví dụ: trong kết quả có chứa 'some words of wisdom' không phải "some noise words").

Kết quả tìm kiếm - Articles
Tìm được 2 kết quả
item Hướng dẫn cách cài đặt SSL Let's Encrypt cho VPS sử dụng DirectAdmin
... chỉ SSL miễn phí Let's Encrypt cho VPS sử dụng DirectAdmin, ... 2: Chọn chứng chỉ Let's Encrypt và điền các thông tin ...
30 Th11, 2019 Lượt xem: 103
item Hướng dẫn kích hoạt SSL Let’s Encrypt trên Wordpress hosting sử dụng cPanel
... tự động kích hoạt Let’s Encrypt trên gói Wordpress Hosting (tương ... cần sử dụng SSL Let's Encrypt sau đó chọn Run AutoSSL ... khách đã kích hoạt Let's Encrypt xong và có thể sử ...
29 Th03, 2019 Lượt xem: 151