Mail cho bạn bè
Multiple emails allowed. Separate with commas

Confirmation code image

Nhập chính xác những chữ cái bạn thấy trong hình vào ô bên trên.Hướng dẫn tắt tính năng lọc Spam trên Outlook

Nếu bạn Microsoft Outlook để check mail thì sẽ thấy có những trường hợp tự động chuyển các mail vào thư mục Junk-Email cho dù đó là các mail gửi/nhận nội bộ và nếu bạn đang sử dụng giao thức IMAP thì sẽ đồng bộ ngược lên server, khi đó mail cũng sẽ được chuyển vào thư mục Junk-Email trên webmail. Đây là tính năng lọc Spam của Outlook, bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn:

Hướng dẫn tắt tính năng lọc Spam trên Outlook

Bước 1: Truy cập vào Outlook

Tại giao diện chính của Outlook, bạn tìm đến Home, chọn vào Junk và tìm đến Junk E-mail Options.

Bước 2: Cấu hình

Tại bảng Junk E-mail Options hiện ra, chọn vào No Automatic Filtering. Mail from blocked senders is still moved to the Junk E-mail folder và nhấn OK để hoàn tất.

Sau khi cài đặt, các thư đến sẽ vào đúng hộp thư Inbox, chúc bạn thành công,