Hướng dẫn tắt tính năng lọc Spam trên Outlook

Article ID: 648
Cập nhật gần nhất: 17 Th08, 2020

Nếu bạn Microsoft Outlook để check mail thì sẽ thấy có những trường hợp tự động chuyển các mail vào thư mục Junk-Email cho dù đó là các mail gửi/nhận nội bộ và nếu bạn đang sử dụng giao thức IMAP thì sẽ đồng bộ ngược lên server, khi đó mail cũng sẽ được chuyển vào thư mục Junk-Email trên webmail. Đây là tính năng lọc Spam của Outlook, bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn:

Hướng dẫn tắt tính năng lọc Spam trên Outlook

Bước 1: Truy cập vào Outlook

Tại giao diện chính của Outlook, bạn tìm đến Home, chọn vào Junk và tìm đến Junk E-mail Options.

Bước 2: Cấu hình

Tại bảng Junk E-mail Options hiện ra, chọn vào No Automatic Filtering. Mail from blocked senders is still moved to the Junk E-mail folder và nhấn OK để hoàn tất.

Sau khi cài đặt, các thư đến sẽ vào đúng hộp thư Inbox, chúc bạn thành công,

Article ID: 648
Cập nhật gần nhất: 17 Th08, 2020
Lần sửa đổi: 1
Lượt xem: 0