Tên miền quốc tế là gì? Mọi điều bạn nên biết về tên miền quốc tế

Article ID: 1018
Cập nhật gần nhất: 02 Th11, 2023

1. Tên miền quốc tế là gì?

Tên miền quốc tế là những tên miền được cấp bởi tổ chức ICANN (Tập đoàn Internet và cấp số tên miền), dùng chung cho tất cả quốc gia. Tên miền sẽ thuộc quyền sở hữu của bất kì cá nhân, tổ chức nào đã đăng ký mua, sử dụng với ICANN, chỉ khi nào bạn không trả phí hay không tiếp tục gia hạn sử dụng nữa thì thôi.

2. Các đuôi tên miền quốc tế phổ biến

.COM: Là ký hiệu viết tắt của từ “Commercial” – thương mại. Là phần mở rộng tên miền phổ biến nhất thế giới hiện nay. 
.NET: Viết tắt của từ “Network” – mạng lưới. Thường được sử dụng bởi các nhà cung cấp dịch vụ Internet, các công ty kinh doanh website
.ORG: Viết tắt của từ “Organization” – tổ chức. Thường được sử dụng bởi các tổ chức phi lợi nhuận và các tổ chức liên kết thương mại.
.INFO: Viết tắt của từ “Information” – thông tin. Thường được đặt tên cho các trang web “tài nguyên” có uy tín và là dấu hiệu nhận biết một trang web tài nguyên. 
.BIZ: Đây là cách đọc của từ “Business” – thương mại, thường dùng cho các trang web nhỏ để kinh doanh
.EDU: Viết tắt của “Education” – giáo dục, được sử dụng với các trang web về đào tạo, giáo dục. 
.NAME: Nghĩa là tên, là một loại tên miền đặc biệt chỉ sử dụng cho các cá nhân.

3. Vòng đời của tên miền quốc tế

vòng đời tên miền quốc tế

Available – trạng thái tên miền tự do

Ở trạng thái này, tên miền chưa được đăng ký bởi bất kỳ các cá nhân hay cơ quan, tổ chức nào. Vậy nên bạn có toàn quyền đăng ký và cần đăng ký hợp lệ theo quy định.
Các tiêu chí tên miền hợp lệ:

  • Tên miền bao gồm các ký tự nằm trong bảng chữ cái từ A-Z, các số từ 0-9 và dấu trừ (-).
  • Chiều dài tên miền tối đa không quá 253 ký tự (tính cả phần mở rộng như .com, .net, .org,…

Registered – Trạng thái hoạt động của tên miền
Ngay sau khi mua thành công tên miền, tên miền sẽ được đăng ký và đang hoạt động bởi các cá nhân, tổ chức hay doanh nghiệp,…
Bạn có thể gia hạn tên miền vào ngày cuối cùng (chậm nhất) hoặc bất kỳ thời điểm nào trong giai đoạn này. Bạn được gia hạn nhiều nhất là 10 năm, ít nhất là 1 năm.

Expired – Trạng thái tên miền hết hạn

Thời điểm này thì tên miền đã hết hạn, đồng nghĩa với việc bạn không thể truy cập vào tên miền.
Grace Period – Trạng thái gia hạn 
Sau khi tên miền hết hạn sẽ rơi vào khoảng thời gian “chờ đợi”. Trong khoảng thời gian này tên miền không hoạt động và không ai có thể đăng ký được.
Theo quy định của ICANN thời gian chờ gia hạn là từ 30-45 tuỳ tên miền. Tuy nhiên có một số tên miền trạng thái gia hạn đặc biệt sau:
+ Tên miền .EU: không có thời gian chờ gia hạn, nó sẽ hết hạn vào ngày cuối cùng thứ 2 của tháng mà tên miền sẽ hết hạn;
+ Tên miền .UK: thời gian chờ của tên miền này lên tới 90 ngày sau khi hết hạn;
+ Tên miền .WS: không có thời gian chờ gia hạn;
+ Tên miền .NAME: không có thời gian chờ gia hạn;
+ Tên miền .TEL: sẽ có 30 ngày chờ gia hạn;
+ Tên miền .TV: sẽ có 30 ngày chờ gia hạn;
+ Tên miền .CO: sẽ có 15 ngày chờ gia hạn;
+ Tên miền .DE: không có thời gian chờ gia hạn và chờ xóa.
Redemption – Trạng thái chờ chuộc
Trạng thái này toàn bộ thông tin quản trị của tên miền đã bị xoá, cũng như truy cập dựa trên tên miền (web, mail, …) đều bị chấm dứt. Có thể hiểu, tên miền đã chết. Tuy nhiên chưa được mở tự do lại để đăng ký, thay vào đó là trạng thái “chuộc”. Trạng thái này có khoảng thời gian là 25-30 ngày.
Bạn sẽ phải trả thêm phí để chuộc lại tên miền:

Chi phí phải trả = phí chuộc + phí gia hạn tên miền tối thiểu 1 năm

Trong đó:
+ Phí chuộc : Là chi phí mà Khách hàng trả cho Registrar để chuộc lại tên miền đã vào trạng thái Redemption.
+ Tuỳ thuộc vào quy định của Registrar mà phí chuộc có thể là: 75$, 100$, 120$, 140$, 175$, 200$,…
+ Sau khi chuộc tên miền thành công, tên miền cần phải được gia hạn để quay lại trạng thái Registered do đó bạn phải thanh toán thêm phí gia hạn.

Pending Deletion – Trạng thái chờ xóa

Nếu bạn bỏ qua việc chuộc tên miền thì tên miền sẽ rơi vào trạng thái chờ xoá. Bạn hay nhà đăng ký sẽ không thể can thiệp gia hạn nếu muộn.
Trạng thái Pending Deletion diễn ra trong 5 ngày. Đến khoảng khung giờ 1 giờ sáng và 4 giờ sáng (theo giờ Việt Nam) của ngày cuối cùng, tên miền đó sẽ bị xóa hoàn toàn và đồng thời quay trở lại là một tên miền tự do Available.
Released (Available) – Trạng thái có thể mua
Tên miền quay lại giai đoạn đầu Available, và bắt đầu một vòng lặp mới.

4. Thủ tục đăng ký tên miền quốc tế

Thủ tục đăng ký tên miền quốc tế với nhà đăng ký tên miền quốc tế tại Việt Nam được quy định tại Điều 19 Thông tư 24/2015/TT-BTTTT ngày 18 tháng 08 năm 2015 “Quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet”:

+ Hồ sơ đăng ký:

Bản khai đăng ký tên miền quốc tế do Nhà đăng ký tên miền quốc tế tại Việt Nam quy định tại trang thông tin điện tử của Nhà đăng ký, nhưng phải đảm bảo đầy đủ thông tin và đáp ứng các yêu cầu theo mẫu quy định tại Phụ lục 8 ban hành kèm theo Thông tư này.

+ Địa chỉ đăng ký:

Danh sách và địa chỉ liên hệ của các Nhà đăng ký tên miền quốc tế tại Việt Nam được công bố tại địa chỉ: www.thongbaotenmien.vn, mục Nhà đăng ký tên miền quốc tế tại Việt Nam.

+ Phương thức đăng ký:

– Nộp hồ sơ đăng ký tên miền trực tiếp tại các cơ sở của Nhà đăng ký tên miền quốc tế tại Việt Nam: khi nộp hồ sơ đăng ký tên miền, cá nhân đăng ký tên miền hoặc người thay mặt cơ quan, tổ chức làm thủ tục đăng ký tên miền cần xuất trình Giấy chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu đối với cá nhân là người nước ngoài)

– Gửi hồ sơ đăng ký tên miền đến các cơ sở của Nhà đăng ký tên miền quốc tế tại Việt Nam qua đường bưu chính: khi gửi hồ sơ đăng ký tên miền qua đường bưu chính, cá nhân đăng ký tên miền hoặc người thay mặt cơ quan, tổ chức làm thủ tục đăng ký tên miền cần gửi kèm theo bản sao có chứng thực Giấy chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu đối với cá nhân là người nước ngoài);

– Thực hiện trực tuyến thông qua trang thông tin điện tử của các Nhà đăng ký tên miền quốc tế tại Việt Nam trong trường hợp sử dụng chữ ký số.

5. Cách thông báo tên miền quốc tế đã đăng ký

Theo quy định tại Điều 23 của Luật CNTT: “Tổ chức, cá nhân khi thiết lập trang thông tin điện tử không sử dụng tên miền Quốc gia Việt Nam “.vn” phải thông báo trên môi trường mạng với Bộ Thông tin và Truyền thông”.
5.1. Trường hợp bạn đã có tài khoản quản lý tên miền quốc tế đã thông báo tại trang thongbaotenmien.vn
+ Bạn truy cập vào website http://www.thongbaotenmien.vn, chọn nút “Thông báo bổ sung, sửa đổi, xóa”
+ Đăng nhập bằng tài khoản của bạn để thực hiện thông báo bổ sung tên miền
+ Nhập danh sách các tên miền cần thông báo bổ sung và chọn nút “Thêm tên miền”
+ Chọn nút “Tiếp tục”, sau đó chọn nút “Chấp nhận” để hoàn tất việc thông báo bổ sung tên miền quốc tế.
5.2. Trường hợp bạn chưa có tài khoản quản lý tên miền quốc tế đã thông báo tại trang thongbaotenmien.vn
+ Bạn truy cập vào website http://www.thongbaotenmien.vn, chọn nút “Thông báo sử dụng mới”
+ Gõ tên miền cần thông báo, sau đó nhấn nút “Tra cứu”
+ Chọn trường chủ thể cho phù hợp (cá nhân hoặc tổ chức) và khai báo các thông tin liên hệ của chủ thể (các trường có dấu “*” là trường thông tin bắt buộc)
+ Chọn nút “Chấp nhận” để hoàn tất việc thông báo tên miền quốc tế.
Sau khi chủ thể đã thông báo thành công, chương trình sẽ tự động tạo một tài khoản và gửi một email vào hộp thư mà chủ thể cung cấp khi thông báo tên miền quốc tế, trong đó cung cấp thông tin về tài khoản (account) và mật khẩu (password) cấp cho chủ thể. Chủ thể sử dụng tài khoản được cấp để chủ động thay đổi thông tin, xóa bỏ bớt tên miền đã thông báo hoặc cập nhật thêm tên miền quốc tế sử dụng.

Article ID: 1018
Cập nhật gần nhất: 02 Th11, 2023
Lần sửa đổi: 1
Lượt xem: 0
Tags