Thay đổi giao diện Direct Admin

Article ID: 660
Cập nhật gần nhất: 04 Th09, 2020

Nếu bạn thấy thấy giao diện trên DirectAdmin đã quá quen thuộc và bạn muốn thay đổi nó nhằm thay đổi về trải nghiệm thì ở bài viết này Hostvn sẽ hướng dẫn các bạn.

Thay đổi giao diện Direct Admin

Bước 1: Tích chọn vào skin options

Sau khi đăng nhập vào Direct Admin các bạn tích chọn vào mục skin options như sau: 

Bước 2: Chọn giao diện

Các bạn có thể chọn giao diện tùy biến có sẵn tại mục Layout 

Như vậy là đã hoàn tất, chúc các bạn thành công! 

Article ID: 660
Cập nhật gần nhất: 04 Th09, 2020
Lần sửa đổi: 1
Lượt xem: 0