Tính năng Redirect domain trên DirectAdmin

Article ID: 661
Cập nhật gần nhất: 04 Th09, 2020

Giao diện Redirects cho phép bạn chuyển tất cả lượt truy cập domain hoặc một page cụ thể tới một địa chỉ URL khác

Tính năng Redirect domain trên Direct Admin

Bước 1: Truy cập vào mục “Site Redirects”

Sau khi các bạn đăng nhập vào Direct admin, các bạn click vào thư mục “Site Redirects”

Bước 2: Lựa chọn domain cần Redirect 

Việc thực hiện redirect hiện tại Directadmin chỉ hỗ trợ cho domain chính, không hỗ trợ subdomain hay  alias domain.

Tại giao diện “Site Redirects” chúng ta lựa chọn domain cần redirect

Bước 3: Nhấn chọn vào “CREATE NEW REDIRECT” 

Sau khi chọn domain xong,  tiếp đến click mục “CREATE NEW REDIRECT” và cấu hình redirect

Các thông số cấu hình:

  • Local URL Path:  tại đây ta  để mặc định để redirect domain đang cấu hình.
  • Redirect Type:
    • 301 Redirect (Moved permanently) là một mã trạng thái HTTP ( response code HTTP) để thông báo rằng các trang web hoặc URL đã chuyển hướng vĩnh viễn sang một trang web hoặc URL khác, có nghĩa là tất cả những giá trị của trang web hoặc URL gốc sẽ chuyển hết sang URL mới.
    • 302 Redirect (Moved temporarily) là một mã trạng thái HTTP ( response code HTTP) thể thông báo rằng trang web hoặc URL đã chuyển hướng tạm thời sang địa chỉ mới nhưng vẫn phải dựa trên URL cũ. Vì một lý do nào đó, ví dụ như bảo trì trang web chính.
    • Mã 303 (See Other Location): Mã phản hồi này xuất hiện khi người dùng gửi yêu cầu truy cập cho một vị trí khác. Máy chủ sẽ chuyển yêu cầu truy cập đến vị trí đó.
  • Destination URL:  Địa chỉ mà domain muốn redirect đến.

Tùy theo nhu cầu mà chúng ta chọn Redirect Type, tuy nhiên chúng ta  nên chọn 301 Redirect để cấu hình chuyển trang vĩnh viễn.

Sau khi cấu hình hoàn tất, click chọn “CREATE” để khởi tạo redirect

Như vậy là chúng ta đã cấu hình redirect domain hoàn tất. Chúc các bạn thành công 

Article ID: 661
Cập nhật gần nhất: 04 Th09, 2020
Lần sửa đổi: 1
Lượt xem: 0