Thay đổi chủ thể tên miền
Hướng dẫn thủ tục chuyển nhượng tên miền Việt Nam
Theo quy định cũ, trong quá trình sử dụng, tên miền Việt Nam không thể thay đổi thông tin chủ thể. Để thay đổi thông tin chủ thể, khách hàng cần làm thủ tục hoàn trả và đăng ký lại tên miền. Việc xử lý yêu cầu thu hồi tên miền...
rating 13 Th03, 2019 Lượt xem: 357