WHMCS là gì?

Article ID: 634
Cập nhật gần nhất: 17 Th08, 2020

WHMCS là một trong những biện pháp quản lý toàn diện cho những đơn vị cung cấp các dịch vụ liên quan đến Server, Phần mềm, Hosting, Domain. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn một chút về WHMCS.

WHMCS là gì?

1. Định nghĩa WHMCS

WHMCS  (Web Host Manager Completed Solution - giải pháp quản lý toàn diện cho dịch vụ lưu trữ web) là một hệ thống với rất nhiều tính năng hỗ trợ quản lý các dịch vụ lưu trữ website, tên miền. WHMCS giúp người dùng có thể dễ dàng kết nối, điều khiển và quản lý những dịch vụ trực tuyến chẳng hạn như Tên miền, server hay các dịch vụ khác liên quan đến website.

2. Ưu điểm của WHMCS

Tự động hóa: Từ việc tạo mới, tạm đóng tài khoản, khóa, dịch vụ, tên miền, email thông báo đều được tự động hóa.

Quản lý tên miền: Việc mua, kết nối, gia hạn, chuyển đổi, quản lý tên miền được thực hiện nhanh chóng.

Dễ dàng thanh toán: WHMCS hỗ trợ thanh toán nhiều loại tiền tệ, phương thức thanh toán linh hoạt, tự động đồng bộ chuyển đổi tỷ giá.

Báo cáo, thống kê chi tiết: WHMCS thực hiện thống kê giao dịch, cung cấp biểu đồ, đưa ra dự đoán về doanh số và hỗ trợ xuất File .csv

Ngoài ra, hệ thống WHMCS rất dễ dàng tùy chỉnh, hỗ trợ nhiều giao diện, khả năng tích hợp và mở rộng cao. Hệ thống còn cho phép xây dựng bài viết hướng dẫn, thông báo và các tính năng hỗ trợ qua Ticket.

3. Hướng dẫn sử dụng WHMCS

Bước 1: Đăng nhập trang quản trị WHMCS

Bước 2: Chọn thẻ Setup

Bước 3: Chọn General Settings => tùy chỉnh các tab để có trang WHMCS như ý:

- Thứ nhất: General

Company Name: nhập tên công ty, doanh nghiệp hoặc website

Email Address: nhập Email của bạn

Logo URL: nhập link đến nơi để Logo

Pay To Text: thông tin người nhận thanh toán

WHMCS System URL: nếu không hỗ trợ SSL có thể để trống

Template: mẫu hiển thị với người dùng

Limit Activity Log: số bản ghi Log

Record to Display per Page: để mặc định

Maintenance Mode: tích vào nếu bạn tạm thời muốn đóng trang web

Maintenance Mode Message: nhập vào nội dung thông báo sẽ hiển thị khi chọn đóng trang web

Maintenance Mode Redirect URL: nhập URL mà bạn muốn người dùng chuyển hướng tới khi website tạm thời đóng

=> Lưu lại “Save Change” và chuyển sang cấu hình thẻ thứ hai

- Thứ hai: Localisation

System Charset: nên để mặc định utf-8

Date Format: chọn kiểu hiển thị ngày/tháng giống cấu hình trên

Client Date Format: hiển thị giống ngày/tháng đã chọn ở trên

Default Country: Việt Nam

Default Language: Vietnamese

Enable Language Menu: tích vào nếu muốn là thành viên có hiển thị với ngôn ngữ khác

=> Chọn Save Change để lưu lại

Bài viết trên là  những thông tin cơ bản giúp bạn hiểu được sâu hơn những công năng, tính hiệu quả của hệ thống WHMCS, chúc bạn thành công.

Đánh giá bài hướng dẫn:  
Báo cáo một vấn đề
Article ID: 634
Cập nhật gần nhất: 17 Th08, 2020
Lần sửa đổi: 1
Lượt xem: 0