Các dịch vụ trên Internet

Article ID: 733
Cập nhật gần nhất: 01 Th04, 2021

Một số dịch vụ cơ bản cho người dùng Internet là:

  • Email - Một cách nhanh chóng, dễ dàng và không tốn kém để giao tiếp với những người dùng Internet khác trên khắp thế giới.
  • Telnet - Cho phép người dùng đăng nhập vào một máy tính từ xa.
  • FTP - Cho phép người dùng chuyển hầu như mọi loại tệp có thể được lưu trữ trên máy tính từ máy tính có kết nối Internet này sang máy tính khác.
  • World Wide Web (WWW) - Một giao diện siêu văn bản với các nguồn thông tin Internet.
Đánh giá bài hướng dẫn:  
Báo cáo một vấn đề
Article ID: 733
Cập nhật gần nhất: 01 Th04, 2021
Lần sửa đổi: 1
Lượt xem: 0