Hướng dẫn cấu hình Hotlink protection trên Plesk

Article ID: 617
Cập nhật gần nhất: 27 Th07, 2020

Hướng dẫn cấu hình Hotlink protection trên Plesk

1. Hotlink Protection là gì

Rất nhiều trường hợp website của người khác dẫn link từ site của bạn (ảnh, video) về sử dụng, điều này khiến băng thông bị hao tổn không cần thiết. Khi đó, bạn có thể cài đặt Hotlink Protection - công cụ chống ăn cắp những tài nguyên từ tài khoản hosting của bạn như hình ảnh, media, file...

Nếu bạn sử dụng HotLink Protection, nó sẽ giúp bạn tiết kiệm băng thông website của bạn khỏi bị lạm dụng sử dụng bởi những người khác mà không có quyền sử dụng.

2. Cài đặt Hotlink protection trên Plesk

- Truy cập vào Plesk, tại giao diện chính Websites & Domains, bạn tìm đến Hotlink Protection

- Tại giao diện mở ra, bạn có thể dễ dàng thao tác cấu hình cho Hotlink protection

Cuối cùng, bạn chọn OK để hoàn tất, chúc bạn thành công.

Article ID: 617
Cập nhật gần nhất: 27 Th07, 2020
Lần sửa đổi: 1
Lượt xem: 0