Hướng dẫn backup dữ liệu cho các user trong tài khoản Reseller DirectAdmin

Article ID: 257
Cập nhật gần nhất: 29 Th03, 2019

Để tạo bản backup dữ liệu cho các user trong phần Reseller Tools bạn chọn Manage User Backups

Tiếp đó bạn nhìn thấy phần Create Backup có 3 cột tương ứng với 3 bước và bước 4 là thực hiện:

- Step 1: Who - Bước 1: Tạo bản sao lưu cho người dùng nào?

- Step 2: When - Bước 2: Chọn thời điểm sao lưu, ngay bây giờ hoặc đặt lịch tự động sao lưu.

- Step 3: Where - Bước 3: Dữ liệu sau khi sao lưu sẽ được lưu trữ tại đâu?

- Step 4: Submit - Bước 4: Thực hiện sao lưu

+ Bước 1: Tạo bản sao lưu cho người dùng nào?

Tại bước này bạn có 3 lựa chọn và 1 tùy chọn:

- All User: Sao lưu dữ liệu của tất cả người dùng có trong hệ thống

- All User Except Selected Users: Sao lưu dữ liệu của tất cả người dùng ngoại trừ các người dùng được chọn. Nếu bạn không muốn sao lưu dữ liệu của user nào thì bạn tích chọn vào ô vuông tương ứng với user đó ở cột Select. Giả sử ở đây tôi chọn user hostvn

- Selected User: Sao lưu dữ liệu của các người dùng được chọn. Nếu bạn muốn sao lưu dữ liệu của user nào thì bạn tích chọn vào ô vuông tương ứng với user đó ở cột Select.

- Tùy chọn Skip Suspended: Nếu bạn không muốn sao lưu dữ liệu của các user đã bị tạm dừng thì click vào tùy chọn này, còn không thì bạn bỏ trống.

+ Bước 2: Chọn thời điểm sao lưu, ngay bây giờ hoặc đặt lịch tự động sao lưu.

Tại bước này bạn có 2 lựa chọn:

- Now: Sao lưu ngay bây giờ

- Cron Schedule: Đặt lịch sao lưu tự động 

Theo thiết lập mặc định thì hệ thống sẽ tự động sao lưu vào 5h hàng ngày, nếu muốn thay đổi thời điểm này, bạn có thể thay trong mục Hour.

Nếu bạn muốn sao lưu vào một ngày nào đó trong tuần, bạn có thể thay trong mục Day of Week trong đó 0 được tính là chủ nhật.

Nếu bạn muốn sao lưu vào một ngày nào đó  trong tháng, bạn có thể thay trong mục Day of Month.

Nêu bạn muốn sao lưu vào một tháng nào đó trong năm, bạn có thể thay trong mục Month.

+ Bước 3: Dữ liệu sau khi sao lưu sẽ được lưu trữ tại đâu?

Tại đây bạn có 2 lựa chọn:

- Local: Lưu trữ trên chính hosting Reseller

- Ftp: Lưu trữ trên một server khác, lúc này bạn cần cung cấp các thông tin sau:

IP: IP của server.

Username Password: tên đăng nhập và mật khẩu có thể kết nối tới server bằng giao thức FTP.

Remote Path: Thư mục sẽ chứa bản sao lưu trên server đó.

Port: Cổng sử dụng cho giao thức FTP trên server.

+ Bước 4:

Sau khi hoàn thành tất cả các bước trên, bạn click vào Submit để việc sao lưu dữ liệu được tiến hành. 

* Để tải file backup về máy tính các bạn truy cập Files -> user_backups -> Click chuột phải vào file backup và chọn Save Link As

Chúc quý khách thành công.

Article ID: 257
Cập nhật gần nhất: 29 Th03, 2019
Lần sửa đổi: 5
Lượt xem: 30
Tags