Hướng dẫn backup dữ liệu website thông qua tài khoản user DirectAdmin

Article ID: 999
Cập nhật gần nhất: 09 Th07, 2023

Ở bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn backup dữ liệu website thông qua tài khoản user DirectAdmin.

1. Trước tiên, đăng nhập vào tài khoản user và truy cập mục Create/Restore Backups 

2. Chọn các mục cần backup, nếu như không rõ, hãy để mặc định là backup toàn bộ. Tại mục Include Domains tích chọn vào tên miền website cần backup, sau đó nhấn Create Backup để bắt đầu backup dữ liệu.

Quá trình backup sẽ được tiến hành và sau khi hoàn tất sẽ có thông báo cho bạn tại mục Message System và bạn có thể nhấn vào thông báo để kiểm tra.

3. Nếu sau này bạn muốn restore lại dữ liệu đã backup, truy cập vào Create/Restore Backups như ở phần 1, tại mục Select a File to Restore chọn file backup muốn restore và nhấn Select Restore Options

4. Chọn mục mà bạn muốn restore, nếu bạn muốn restore toàn bộ dữ liệu backup hãy để mặc định và nhấn Restore Selected Items. Quá trình restore sẽ diễn ra và sẽ có thông báo tại Message System khi hoàn tất.

5. Nếu bạn muốn tải file backup về máy, hãy truy cập vào File Manager --> backups (file backup được lưu tại đây).

Chúc bạn thành công.

Article ID: 999
Cập nhật gần nhất: 09 Th07, 2023
Lần sửa đổi: 1
Lượt xem: 0
Also listed in