Kiểm tra dung lượng VPS trong DirectAdmin

Article ID: 992
Cập nhật gần nhất: 31 Th05, 2023

Để kiểm tra dung lượng VPS thông qua SSH bạn có thể tham khảo qua bài viết này: https://kb.hostvn.net/kim-tra-dung-lung-tren-cng-vps-linux-va-cenos_945.html

Đối với trường hợp VPS của bạn đang sử dụng DirectAdmin thì việc kiểm tra dung lượng sẽ đơn giản hơn.

Đầu tiên, bạn đăng nhập vào tài khoản admin DirectAdmin và truy cập vào mục Complete Usage Statistics

Và như hình bên dưới bạn tìm đến cột Mounted on và chú ý đến directory "/" và nội dung hiển thị bạn có thể hiểu như sau:

  • Size: VPS của bạn có dung lượng tổng là 30Gb
  • Used: Bạn đã sử dụng hết 4.8Gb dung lượng
  • Avail: Dung lượng VPS còn lại 26Gb

Article ID: 992
Cập nhật gần nhất: 31 Th05, 2023
Lần sửa đổi: 5
Lượt xem: 0