Hướng dẫn bật/tắt chức năng Forward trên Email Business

Article ID: 742
Cập nhật gần nhất: 10 Th05, 2021

Khi bạn muốn sử dụng hoặc tắt chức năng Forward email trên Email Business bạn cần truy cập vào tài khoản quản trị email để cấu hình bật/tắt chức năng trên. Sau đây, HOSTVN sẽ hướng dẫn các bạn theo những bước sau.

Hướng dẫn bật/tắt chức năng Forward trên Email Business

Bước 1: Đăng nhập tài khoản quản trị trên webmail

Đăng nhập email băng tài khoản quản trị

Bước 2: Chọn tài khoản cần cấu hình Forward

Chọn Domain Settings -> Accounts, chọn tài khoản cần cấu hình Forward

Bước 3: Bât/tắt Forward email trên tài khoản

Chọn Enable Automated Fowarding, để cấu hình bật/tắt Forward

Như vậy HOSTVN đã hướng dẫn cấu hình thành công việc bật/tắt chức năng Forward trên Email Business

Chúc các bạn thành công!

Article ID: 742
Cập nhật gần nhất: 10 Th05, 2021
Lần sửa đổi: 1
Lượt xem: 0