Hướng dẫn xóa tài khoản trên Email Business

Article ID: 751
Cập nhật gần nhất: 07 Th07, 2021

Việc xóa tài khoản sẽ xóa vĩnh viễn các dữ liệu của tài khoản trên hệ thống, bạn cần cân nhắc trước khi thao tác.

Để thao tác xóa tài khoản, bạn cần đăng nhập vào webmail (ví dụ webmail.domain.com hoặc mail.domain.com) sau đó thực hiện như sau:

Bước 1: Truy cập vào webmail

Đầu tiên, bạn truy cập vào webmail và chọn đến Domain Settings, chọn tiếp đến Accounts

Bước 2: Chọn người dùng và xóa (có thể xóa nhiều người dùng cùng lúc)

Tại đây, bạn chọn vào tài khoản cần xóa và chọn tiếp vào Delete để xóa tài khoản.

Article ID: 751
Cập nhật gần nhất: 07 Th07, 2021
Lần sửa đổi: 1
Lượt xem: 0