Hướng dẫn tạo Cron Jobs trong Cpanel

Article ID: 519
Cập nhật gần nhất: 04 Th06, 2020

Cron jobs là một tiện ích cho phép thực hiện định kì các tác vụ một cách tự động ở chế độ nền của hệ thống.

Để tạo Cron jobs các bạn truy cập vào Cpanel và chọn vào mục Cron Jobs

Cron Jobs trên cPanel có 3 mục chính:

- Cron Email: điền email để nhận thông báo khi cronjob thực hiện xong

- Add a New Cron Job: phần này để thêm các lệnh và việc tự động bao gồm:

  • Common setting: Lựa chọn tần suất cho cronjobs.
  • Minute, Hour, Day, Month, Weekday: Chọn tần suất theo phút, giờ, ngày, tháng, ngày trong tuần.
  • Command: câu lệnh sẽ thực hiện

- Current Cron Jobs: các cronjob đang hoạt động

Ví dụ: Sử dụng Cron Jobs chạy 1 file script có sẵn hàng ngày mỗi 5 phút các bạn thêm như sau

>/dev/null 2>&1 nếu bạn muốn tắt gửi email mỗi khi cronjob chạy xong.

Chúc các bạn thành công.

Article ID: 519
Cập nhật gần nhất: 04 Th06, 2020
Lần sửa đổi: 1
Lượt xem: 0
Tags