Hướng dẫn cách tắt thông báo Warning: The system load average is trên Directadmin

Article ID: 1015
Cập nhật gần nhất: 26 Th10, 2023

Đôi khi VPS của bạn đang chạy rất bình thường, nhanh, mượt. Nhưng khi vào panel admin thì lại có hàng loạt thông báo Warning: The system load average is 10.x s hoặc hơn.

Vậy lỗi này do đâu? Lỗi này sinh ra do tính năng kiểm tra thời gian thực thi của ứng dụng trong dataskq. Nếu cái này lớn hơn 10s thì sẽ bị cảnh báo. 

Để tắt cảnh báo The system load average trên Directadmin thì các bạn thực hiện các lệnh sau là được.

cd /usr/local/directadmin
./directadmin set check_load 0
service directadmin restart

Chúc các bạn thành công!

Article ID: 1015
Cập nhật gần nhất: 26 Th10, 2023
Lần sửa đổi: 1
Lượt xem: 0