Hướng dẫn tắt/bật đinh dạng file nén ZSTD khi backup trong DirectAdmin

Article ID: 858
Cập nhật gần nhất: 14 Th12, 2021

Hiện DirectAdmin từ phiên bản 1.61 trở lên đã tích hợp sẵn nén ZSTD, khi bạn backup dữ liệu sẽ được một file nén có định dạng .zst. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt hoặc vô hiệu hóa định dạng nén này khi sử dụng Directadmin.

Đối với các phiên bản DirectAdmin thấp hơn, bạn có thể cập nhật định dạng này theo các lệnh dưới đây:

cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build update
./build zstd

Để kích hoạt ZSTD vào backup/restore trên directadmin, bạn có thể sử dụng lệnh sau:

cd /usr/local/directadmin
./directadmin set zstd 1
./directadmin set backup_gzip 2

Để vô hiệu hóa ZSTD, bạn sử dụng lệnh dưới đây để hệ thống nhận lại định dạng gzip mặc định:

cd /usr/local/directadmin
./directadmin set zstd 0
./directadmin set backup_gzip 1

Chúc bạn thành công.

Article ID: 858
Cập nhật gần nhất: 14 Th12, 2021
Lần sửa đổi: 1
Lượt xem: 0