Hướng dẫn cập nhật lại SSL cho dịch vụ Email Business

Article ID: 384
Cập nhật gần nhất: 20 Th03, 2020

Nếu các bạn đang dùng dịch vụ Email Business cài đặt trên điện thoại sử dụng bình thường. Bỗng một ngày gặp lỗi như ảnh sau:

Trên máy tính, các bạn gặp lỗi như sau:

Đó là do SSL của máy chủ đã bị hết hạn. Lúc này bạn cần phải gỡ email ra và cấu hình lại từ đầu để tiếp tục sử dụng. Vì lý do sau đây:

Để bảo mật cho các email thì hệ thống máy chủ Email cần phải cài đặt chứng chỉ bảo mật SSL.

Theo tổ chức cấp phát chứng chỉ kỹ thuật số (Certificate Authority) thì tất cả các loại chứng chỉ sẽ có thời hạn tối đa là 2 năm. Nghĩa là sau mỗi 2 năm hệ thống Email cần phải gia hạn và cập nhật mới chứng chỉ một lần.

Các bạn có thể tham khảo thêm thông tin tại đây: https://blog.hostvn.net/chia-se/tu-28022018-khach-hang-chi-duoc-dang-ky-ssl-toi-da-2-nam-theo-quy-dinh-moi-cua-ca.html

Theo thông tin trên, các khách hàng cài đặt email trên máy cá nhân bằng Outlook hoặc phần mềm bên thứ 3 có sử dụng SSL của máy chủ Email thì bắt buộc phải cấu hình lại sau mỗi 2 năm (kể từ ngày máy chủ cài đặt SSL) để cập nhật chứng chỉ mới.

Để tránh việc cập nhật lại chứng chỉ sau mỗi 2 năm. Các bạn có thể cấu hình email theo một trong hai cách sau:

Cách 1: Sử dụng tên miền của máy chủ Email

Các bạn cấu hình như bình thường trên các thiết bị (điện thoại, máy tính,…) tuy nhiên khi tới phần cấu hình IMAP, POP, SMTP các bạn cấu hình theo thông tin được cung cấp sau khi đăng ký dịch vụ Email. Ví dụ:

  • Nếu dùng giao thức IMAP: imap01.asvmail.net
  • Nếu dùng giao thức POP: pop01.asvmail.net
  • Giao thức SMTP: smtp01.asvmail.net

Nếu quên mất thông tin được cung cấp các bạn có thể liên hệ với bộ phận kỹ thuật để được cung cấp lại.

Cách 2: Không sử dụng SSL khi cấu hình Email

Đối với Outlook trên máy tính, các bạn có thể cấu hình theo hướng dẫn sau để không sử dụng SSL: https://kb.hostvn.net/huong-dan-thiet-lap-email-hosting-tren-outlook_141.html

Nếu muốn cấu hình giao thức IMAP các bạn có thể tham khảo ảnh sau:

Đối với cấu hình trên điện thoại, các bạn có thể cấu hình không sử dụng SSL bằng các port tương ứng sau:

  • Nếu sử dụng giao thức POP: 110
  • Nếu sử dụng giao thức IMAP: 143
  • Giao thức SMTP: 25

Trên iPhone, iPad Anh/Chị có thể cập nhật lại như sau:

Vào Setting > Mail > Accounts > Chọn tài khoản email > Chọn tiếp Account > Advanced > Cấu hình phần INCOMING SETTINGS như ảnh sau:

Vào Setting > Mail > Accounts > Chọn tài khoản email > Chọn tiếp Account > Chọn SMTP tại phần OUTGOING MAIL SERVER > Chọn giao thức SMTP tại PRIMARY SERVER > Cấu hình phần Use SSL và Server port như ảnh sau:

Các bạn có thể chọn một trong hai cách trên để cấu hình và cập nhật lại tài khoản email trên điện thoại nhé. Do SSL trên điện thoại đang là SSL cũ và đã hết hạn sau 2 năm sử dụng. Các bạn cần cập nhật lại mới để khắc phục nhé.

Article ID: 384
Cập nhật gần nhất: 20 Th03, 2020
Lần sửa đổi: 1
Lượt xem: 0
Tags