Hướng dẫn sử dụng remote MSSQL bằng SQL Server Manager

Article ID: 582
Cập nhật gần nhất: 12 Th07, 2020

Để remote vào Database MS SQL tại HOSTVN đầu tiên bạn cần có SQL Server Management. Bạn có thể tham khảo bài viết sau để tải và cài đặt phần mềm này:

Hướng dẫn sử dụng remote MSSQL bằng SQL Server Manager

Bước 1: Truy cập vào mục quản lý Database

Bạn chọn Databases ở phía bên phải màn hình

Bước 2: Tạo Database

Chọn Add Databases để tạo database

Bước 3: Thông tin Database và User

Điền thông tin Database và User

Bước 4: Kiểm tra thông tin Database và User 

Bạn có thể kiểm tra thông tin Database và User ở mục Connection Info

Sau đó sẽ hiển thị thông tin ở đây:

Bước 5: Thực hiện remote MSSQL bằng SQL Server Manager

Sử dụng phần mềm SQL Server Manager để remote MSSQL

Bước 6: Sử dụng SQL Server Manager

Bạn chỉ cần chọn đúng Database của mình sau đó thao tác xử lý theo nhu cầu của bạn.

Lưu ý: Bạn sẽ có thể nhìn thấy các database khác nhưng sẽ không thể thao tác trên các database đó được, chỉ được thao tác trên chính database của bạn tạo ra.

Chúc các bạn thành công !

Article ID: 582
Cập nhật gần nhất: 12 Th07, 2020
Lần sửa đổi: 1
Lượt xem: 0