Hướng dẫn CHMOD file và thư mục trên hosting sử dụng cPanel

Article ID: 25
Cập nhật gần nhất: 28 Th02, 2019

Để CHMOD file hay thư mục trong Hosting Linux sử dụng cPanel, bạn thực hiện lần lượt các bước sau:

1, Đăng nhập vào cPanel.

2, Lựa chọn mục "File Manager" như hình dưới đây và nhấn OK cho bất kỳ popup nào hiện ra.

Và danh sách file và thư mục hiện ra như hình dưới đây:

Để CHMOD thư mục hoặc file, bạn click chuột vào tên thư mục và click chuột phải, menu như sau sẽ hiện ra:

Lựa chọn "Change permission", sau khi nhập con số tương ứng, bạn lựa chọn "Save" để lưu lại. Mặc định trong cPanel, HOSTVN khuyến cáo bạn nên để các thông số với thư mục là 755 và file là 644. Với các thông số set 777 hoặc 666, nguy cơ bảo mật có thể dẫn tới website của bạn bị tấn công hoặc mất dữ liệu.

* Nếu bạn muốn lựa chọn nhiều file, giữ phím Ctrl và click chuột để chọn nhiều thư mục/file.

Article ID: 25
Cập nhật gần nhất: 28 Th02, 2019
Lần sửa đổi: 3
Lượt xem: 2562
Tags

Also read