Hướng dẫn chuyển dữ liệu sang Email Business

Article ID: 424
Cập nhật gần nhất: 03 Th08, 2018

Ngoài sự tiện dụng với các tính năng cao cấp của nền tảng Email chuyên nghiệp, dịch vụ Email Business còn hỗ trợ chức năng giúp khách hàng tự động backup dữ liệu email quan trọng từ tài khoản cũ.

Đầu tiên, bạn đăng nhập vào webmail của dịch vụ Email Business (thường có dạng webmail.domain.com). Nếu dịch vụ chưa được cấu hình và bạn vẫn đang sử dụng tài khoản Email cũ, bạn có thể truy cập theo địa chỉ được gửi tới Email của bạn khi đăng ký và kích hoạt dịch vụ.

* Lưu ý: Bạn có thể lựa chọn ngôn ngữ tiếng Anh/tiếng Việt ngay khi nhập thông tin đăng nhập. Tại bài viết này, chúng tôi hướng dẫn với ngôn ngữ là tiếng Anh.

Bước 1: click chọn biểu tượng Settings (Cài đặt) -> Connectivity (Kết nối) -> Mailbox Migration (Di chuyển hòm thư) -> Migrate (Di chuyển)

Bước 2: Bây giờ, bạn sẽ thấy một cửa sổ hiện ra. Bước đầu tiên, bạn cần cung cấp thông tin nền tảng của dịch vụ Email cũ.

  • Nếu bạn sử dụng dịch vụ Google Apps (thường khi giao diện đăng nhập webmail cũ là http://webmail.domain.com và có giao diện khá giống Gmail), bạn sẽ lựa chọn là "Gmail" ở đây.
  • Nếu đơn vị của bạn sử dụng Email Server riêng, thường sẽ lựa chọn Mdaemon.
  • Nếu bạn không rõ lắm, hãy lựa chọn "Other" để có thể tự tay cấu hình thêm.

*Lưu ý: Bước này bạn nên làm với sự tư vấn của nhân viên hỗ trợ, bởi chúng tôi sẽ xem xét và giúp bạn có những lựa chọn nhanh và chuẩn xác hơn.

Bước 3: 

a, Nếu bạn lựa chọn là Gmail ở bước 1:

Tại bước này bạn sẽ nhập thông tin là Username và Password cho tài khoản cũ. Nếu bạn sử dụng Google Apps, Username sẽ có dạng user@domain.com.

Sau khi điền đầy đủ thông tin các bạn bấm nút Start để bắt đầu quá trình chuyển thư. Bạn vui lòng giữ nguyên cửa sổ cho tới khi nhận được thông báo thành công.

b, Nếu bạn lựa chọn là "Other" hoặc "Mdaemon" ở bước 2:

Tại bước này, bạn sẽ thiết lập thông số tài khoản cũ.

Các thông tin cần cấu hình:

  • Type: POP (chỉ lấy thư ở hộp thư Inbox) hoặc IMAP (lấy cả cấu trúc các thư mục của hòm thư, bao gồm cả Thư đã gửi, Bản nháp, Thư ở mục Junk/Spam,...)
  • Server Address: Thông tin hostname của nhà cung cấp cũ.
  • Port: Mặc định là 110 cho POP và 143 cho IMAP. Nếu có cổng đặc biệt, bạn sẽ cần nhập số khác tại đây, còn không thì bỏ qua.
  • Username: là tài khoản email, thường có dạng user@domain.com
  • Password: nhập mật khẩu của tài khoản cũ.

Bạn có thể bỏ qua đánh dấu SSL (Require SSL) trong phần lớn trường hợp.

Sau khi cung cấp các thông tin trên, bạn bấm nút Start để bắt đầu quá trình chuyển thư. Bạn vui lòng giữ nguyên cửa sổ cho tới khi nhận được thông báo thành công

Sau khi việc chuyển thư hoàn tất, hãy kiểm tra xem các email nhận đến đã xuất hiện trong hộp thư của email mới chưa nhé.

Article ID: 424
Cập nhật gần nhất: 03 Th08, 2018
Lần sửa đổi: 1
Lượt xem: 0