Hướng dẫn đổi mật khẩu quản lý panel của litespeed

Article ID: 851
Cập nhật gần nhất: 01 Th12, 2021

Hướng dẫn đổi mật khẩu quản lý panel của litespeed

Đầu tiên, bạn cần truy cập vào VPS bằng quyền root, bạn có thể tham khảo hướng dẫn SSH tới VPS tại ĐÂY

Sau khi SSH thành công, bạn tiến hành thao tác theo lệnh dưới đây để đổi lại mật khẩu admin của litespeed:

/usr/local/lsws/admin/misc/admpass.sh

Sau đó, bạn có thể truy cập vào trang quản lý litespeed của mình và kiểm tra, chúc bạn thành công.

Article ID: 851
Cập nhật gần nhất: 01 Th12, 2021
Lần sửa đổi: 1
Lượt xem: 0